Danh mục: Tin tức

Tặng hạt macca trao ngay sức khỏe

“Mẹ cha cho bạc cho vàng không bằng vài hạt macca mỗi ngày”, đây là câu ví von mà nhiều khách hàng của Chợ Việt Online sau khi ăn hạt macca đã phản hồi khen …